लहरी

Wednesday, January 25, 2006

धरणीमातेचे स्मशान

Temp

6 Comments:

Blogger Nandan said...

छान कविता. मनापासून 'दाद' देतो. :)

January 25, 2006 2:28 PM  
Blogger Shailesh S. Khandekar said...

सुरेख!

January 27, 2006 6:55 PM  
Anonymous Shishir said...

Apratim Kavita !

January 30, 2006 1:30 PM  
Blogger Nivedita Jagtap said...

very good ratnadeep. sometimes i wonder if i know you :D

February 01, 2006 12:19 PM  
Blogger Satyajeet said...

absolutely amazing!

February 09, 2006 1:40 PM  
Blogger आदित्य said...

फारच छान आहे रे! मला खूप आवडली.दाद,रिया आणि एतनाम तर उत्तमच !

February 14, 2006 3:05 PM  

Post a Comment

<< Home