लहरी

Tuesday, March 07, 2006

रविवार सकाळ

मी म्हणालो सायकल ला, बरेच दिवसात आपण फ़िरायला गेलो नाही
तशी ती फणका~याने म्हणाली, इतक्या वर्षांत कधी विचारणंच झालं नाही.

मग मी म्हणालो चपले ला, काय म्हणतेस, कशी आहेस ?
तर हसली आणि म्हणाली, इतक्या दिवसांनी आठवण बरी झाली.

मग मी म्हणालो पुस्तकाला, काय रे बाबा, काय चाललंय ?
मिश्किलपणे म्हणाला, काही नाही, धुळीवर रेघोट्या ओढतोय.

मग मी म्हणालो बॅट ला, का गं, काय म्हणतेयस् ?
खोकत खोकत म्हणाली, आता पुर्वीसारखी तब्येत नाही राहिली.

तेवढ्यात सीसीडीतून मित्राचा फोन आला,
अरे लवकर ये, इथे येउन पुढे जायचंय १ च्या शो ला.

अरे बापरे, उशीर झाला की काय,
शी, सकाळपासुन उगाचच रेंगाळलो.
शुज घातले, बाईक वर टांग टाकली,
आणि थेट तिस~या गिअर मध्ये निघालो.

8 Comments:

Blogger Mukta A said...

nice one! :)

March 07, 2006 5:50 PM  
Blogger hemant_surat said...

मी म्हणालो अभ्यासाला, तयार करायचं लेक्चरला,
लॅपटॉप हळूच म्हणाला, ईमेजेस शोधून ठेव एल्सीडीवर दाखवायला,
ऊद्याचा दिवस सांगतोय, टेस्टचे पेपर्स तपासून द्यायचेत,
पण मराठीब्लॉग्ज.नेट वर, रत्नदीपचा ब्लॉग वाचला,
सर्व कामे फ़ेकून देऊन, एक "बिघडलेला" प्रोफ़ेसर, उत्तर द्यायला बसला.
हेमंत पाटील - सुरत

March 07, 2006 6:15 PM  
Blogger Ratndeep said...

धन्यवाद लोकहो.

March 10, 2006 6:14 PM  
Anonymous शैलेश श. खांडेकर said...

छानच आहे कवीता!

March 12, 2006 4:03 PM  
Anonymous Atul Vidwansa said...

Sahi aahe kavita. Reminds me of lots of things I decide to do over weekend and never actually do it.

July 14, 2006 11:24 AM  
Blogger Rupali said...

Hey.. this peom is really good :)
khoop aavadali!!

May 23, 2007 4:48 AM  
Blogger arnav said...

sahi dude..

March 16, 2009 7:06 PM  
Blogger Anagha said...

kharech khu chan aahe!!!!

July 06, 2010 3:15 PM  

Post a Comment

<< Home